Polityka prywatności

kto

DGTL Kibil Piecuch i Wspólnicy S.K.A.

z siedzibą w  Warszawie (02-572)

ul. Kazimierzowska 43 lok. 49

zarejestrowana przez Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy w Warszawie,

XII Wydział Gospodarczy KRS

NIP 7010991102, KRS 0000851084

cele

Komunikacja

Dane, które nam podasz (np. imię i nazwisko, email) przetwarzamy w celu komunikacji z Tobą na podstawie uzasadnionego interesu administratora w postaci komunikacji.

 

Twoje dane będziemy przechowywać przez okres 5 lat.

 

Newsletter

Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie newslettera, będziemy przetwarzać Twoje imię oraz adres email w celu przesyłania jego przesłania.

 

Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Możesz ją w cofnąć w każdej chwili, a gdy cofniesz, to będzie to miało skutek na przyszłość – więcej nie prześlemy Ci newslettera. Wycofanie zgody nie będzie wpływało na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem

 

Twoje dane będziemy przechowywać do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody, a jeżeli nie cofniesz zgody, to przez okres wydawania newslettera.

 

 

Marketing

Jeżeli wyrazisz na to zgodę, Twoje dane osobowe (imię, nazwisko, email, stanowisko, firma) będziemy przetwarzać w celu oferowania Ci bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych produktów i usług oraz kierowania do Ciebie informacji o charakterze marketingowym w formie elektronicznej.

 

Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Możesz ją w cofnąć w każdej chwili, a gdy cofniesz, to będzie to miało skutek na przyszłość – więcej nie będziemy kierowali do Ciebie żadnych ofert.  Wycofanie zgody nie będzie wpływało na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Twoje dane będziemy przechowywać do czasu wyrażenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

tylko dobrowolnie

W zakresie w jakim przekazałeś nam dane w celu komunikacji z Tobą, podanie ich jest dobrowolne, ale niezbędne do kontaktowania się z Tobą.

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne w zakresie danych przetwarzanych na podstawie otrzymanej od Ciebie zgody celem przetwarzania ich w celu przesyłania newslettera, lecz niezbędne do przesyłania newslettera.

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne w zakresie danych przetwarzanych na podstawie otrzymanej od Ciebie zgody celem przetwarzania ich w celu stosowania marketingu bezpośredniego oraz marketingu elektronicznego, lecz niezbędne do przesyłania Tobie ofert naszych produktów i usług.

komu możemy przekazać dane

Twoje dane osobowe możemy przekazać podmiotom, które świadczą dla nas usługi związane z hostingiem i obsługą informatyczną lub marketingową, ale tylko jeśli to będzie konieczne dla prowadzenia strony internetowej lub zapewnienia poprawnej komunikacji z Tobą.

twoje prawa

Masz prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody w każdej chwili (co nie wpływa na legalność przetwarzania przed cofnięciem).

Jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych odbywa się z naruszeniem RODO, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.