GCR_background_website_edited.jpg
GCR_logo_reversed_large.png

BLOG

Komentarze prosimy nadsyłać bezpośrednio na redakcja@dgtl.law

Rewolucja cyfrowa spowodowała, że wiele granic w naszym dotychczasowym życiu uległo przesunięciu
a niektóre zupełnie zniknęły. Droga od firmy lokalnej do firmy globalnej nigdy jeszcze nie była tak krótka. Zniknęły albo istotnie zmniejszyły się bariery wejścia na niektóre rynki czego najlepszym przykładem jest dostępność infrastruktury teleinformatycznej. Nie ma dnia, żebyśmy nie dowiedzieli się o pokonaniu kolejnej przeszkody, która do niedawna wyglądała na nie do pokonania. Świat cyfrowy nie jest jednak światem bez granic. W miejsce starych ograniczeń pojawiają się nowe. W miejsce znanych ryzyk pojawiają się ryzyka z których nie zdawaliśmy sobie sprawy. O tym właśnie piszemy na naszym blogu.