IMG_0830_s.jpg
comma_1.png

Żyjemy w czasach rewolucji cyfrowej, która wymaga uniwersalnej wiedzy i umiejętności szybkiej adaptacji. Dlatego nasz zespół to połączenie doświadczenia i młodości, znajomości meandrów prawa i regulacji oraz umiejętności swobodnego poruszania się w świecie technologii i zarządzania.

 

obszary

technologie i przetwarzanie danych

Od Biznes to Dane do…

 

Coraz częściej zdajemy sobie sprawę z tego, że działalność gospodarcza w czasach transformacji cyfrowej jest uzależniona od danych, ich analizy, profilowania. Przywykliśmy już do tego, że dane gromadzone w firmie, były traktowane jako źródło informacji o efektywności produkcyjnej i finansowej przedsiębiorstwa. Bilans oraz rachunek wyników to nic innego jak cyfrowe zobrazowanie naszego biznesu. Biznes to były dane. Tak było kiedyś. Dzisiaj dane zbierane przez firmy stanowią element krytyczny nie tylko dla dokonywaniu pomiaru efektywności firmy, ale także dla budowania jej strategii w obszarze produktów, polityki sprzedażowej - ogólnie mówiąc lepszego od konkurencji adresowania potrzeb klientów.

Dane to biznes.

Mówi się, że dane napędzają Przemysł 4.0., ale dla coraz większej liczby naszych Klientów dane stanowią istotę ich biznesu. Narzędzia do ich obróbki, bezpieczne i kreatywne przetwarzanie oraz wielokanałowa dystrybucja to krytyczne elementy w łańcuchu pozyskiwania i wykorzystywania danych. We wszystkich tych elementach oferujemy wsparcie DGTL.

# umowy IT   # cloudcomputing   # cyberbezpieczeństwo   # IP Box   # finansowanie inwestycji w obszarze IT   # przejęcia i akwizycje   # IoT   # RODO   # prawo komunikacji elektronicznej   # due diligence   # spory   # reprezentacja przed UODO KNF UKE
# własność intelektualna   # przejęcia zespołów pracowniczych   # handel elektroniczny
# gaming   # obsługa startrupów    # DGTL START   # negocjacje    # mediacje   # 5G
# prawo własności intelektualnej   # blockchain   # sztuczna inteligencja  

przejęcia i inwestycje

Jak wyhodować jednorożca?

Firmy prywatne o wartości równej lub wyższej od miliarda dolarów, zwykło się określać mianem jednorożców. Jak wyhodować jednorożca? Sam pomysł nie wystarczy. Od finansowania typu „seed” po kolejne rundy finansowania. Od rządowych programów pomocowych po obligacje. Od własnego pomysłu, własnej firmy, własnej sprzedaży po przejęcia innych podmiotów i wejście na rynki kapitałowe. We wszystkich tych etapach liczy się pomysł, determinacja i odpowiedni zespół. My nie piszemy umów inwestycyjnych, nie piszemy umów nabycia udziałów czy też umów na finansowanie. My bierzemy udział w transakcji po stronie Klienta. Wspieramy go naszym doświadczeniem (także tym wyniesionym z innych obszarów niż obszar usług prawniczych), naszymi umiejętnościami – naszą determinacją. Naszym celem nie jest wyłącznie przygotowanie i wynegocjowanie umowy – jest nim wspólne osiągnięcie kolejnego stopnia na drodze do transformacji jego firmy. Na drodze do wyhodowania jednorożca.

# umowy inwestycyjne   # umowy o finansowanie inwestycji   
# duediligence   # restrukturyzacje finansowe   # finansowanie ze środków publicznych NCBiR   # przejęcia i akwizycje   # reprezentacja przed UOKiK # DGTL START   # obsługa projektów typu greenfield   # projekty infrastrukturalne   # własność intelektualna   # przejęcia zespołów pracowniczych   # relacje z funduszami inwestycyjnymi   # współpraca
z corporate venture   # obsługa startupów   # negocjacje   # mediacje
# spory   # cyberbezpieczeństwo   # ochrona danych przy przejęciach
# analiza podatkowa procesu przejęcia   # postępowanie rejestrowe     
zarządzanie kapitałem
ludzkim

Human Relations nie Resources

 

Świat HR podlega dynamicznym zmianom. Kiedyś skrót HR tłumaczono jako zasoby ludzkie. Dzisiaj coraz częściej odchodzi się od tego pojęcia i mówi się o relacjach międzyludzkich. Kiedyś dbaliśmy głównie o prawidłowe rozliczenie czasu pracy i wynagrodzeń. Dzisiaj zakres zadań działów HR rozszerza się o zapewnianie zadowolenia, odpoczynku, czy też zwiększania efektywności pracowników. Zmienia się też sam charakter pracy. Coraz częściej pracujemy zdalnie, a struktury naszych organizacji przestają się zamykać w jednym kraju. Przy tak dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości nadal operujemy na przepisach często nienadążających za biznesem. W czasach transformacji cyfrowej, przy zarządzaniu zakładem pracy spotykamy się z nowymi wyzwaniami, takimi jak zarządzanie bezpieczeństwem danych przetwarzanych przez pracowników, wyzwania RODO, czy też nowe formy dyskryminacji lub mobbingu (także w postaci wykluczenia cyfrowego).

 

Świat HR jest wyjątkowo skomplikowany i rozbudowany

 

Zatrudniamy, budujemy zespoły, zarządzamy zmianami, restrukturyzujemy, optymalizujemy, zarządzamy bezpieczeństwem, eliminujemy zachowania niepożądane, wdrażamy innowacje, a gdy musimy zwalniamy tak aby uniknąć sporu sądowego, lub gdy jest on nieunikniony - należycie się do niego przygotowujemy.

 

We wszystkich tych obszarach oferujemy wsparcie DGTL. Pomagamy odnaleźć się w świecie HR XXI wieku.

# optymalizacja struktury zatrudnienia   # zatrudnianie menadżerów   # RODO w HR
# cyfryzacja dokumentacji pracowniczej   # spory pracownicze   # efektywne planowanie # przeciwdziałanie zachowaniom niepożądanym   # PIP   # ZUS   # US    # UP
# nowoczesne systemy motywacyjne   # zarządzanie bezpieczeństwem informacji
# egzekwowanie zakazu konkurencji   # outsourcing   # insourcing   # duediligence
# relacje ze związkami zawodowymi   # zatrudnianie cudzoziemców   # praca zdalna
# zarządzanie IP   # IP Box

obszar
kreatywny

„Twórczy” znaczy też „przedsiębiorczy”

Muzycy, filmowcy, malarze, scenarzyści eventowcy, projektanci, programiści, aktorzy, pisarze... Nasz świat jest pełen twórców. Gdy tworzą oddają się całkowicie swojej pracy, aby wyrazić zamierzony przez nich efekt. Później zderzają się z twardą rzeczywistością przepisów. Napotykają problemy doboru prawidłowej formy umowy, zabezpieczenia utworów, rozliczenia pracy, ochrony wizerunku, przekazania praw autorskich, czy też nierzadko wykorzystywana czyichś danych osobowych. Świat nowych technologii tylko pogłębia te problemy. Licencje open source, nowe formy plagiatów, digitalizacja utworów, monetyzacja danych, ochrona dóbr osobistych w internecie, tworzenie utworów z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, hybrydowe eventy, to tylko niektóre z wyzwań z jakimi muszą obecnie mierzyć się twórcy.

Po stronie dystrybutorów, wydawców, firm wykorzystujących utwory i zatrudniających twórców wyzwań nie stoi wcale mniej. Współtworzenie rozwiązań pozwalających na efektywne wykorzystanie i promowanie contentu w sieci, tworzenie marketplace’ów z utworami, tworzenie modeli nadawania VOD, wspieranie zarządzania know-how i działalności nadawczej...zagadnień można wymieniać wiele.

W DGTL rozumiemy prawa jakimi rządzi się branża kreatywna. Wspieramy od zamysłu, przez etap kreacji do etapu wykorzystania efektu pracy twórczej. Zapewniamy bezpieczeństwo zarówno twórcom jak i podmiotom korzystającym z utworów. Tworzymy mosty między tradycyjną kreacją a cyfrowym światem który się z nią zderza.

# umowy dystrybucyjne   # ochrona własności intelektualnej   # RODO 
# programmatic   # działalność nadawcza   # wnioski o koncesje   # modele współpracy
z twórcami   # postępowanie przed KRRiT   # modele dystrybucji VoD   # ochrona wizerunku   # marketing cyfrowy   # zwalczanie nieuczciwej konkurencji   # streaming
# MICE  # reklama   # produkcja audiowizualna   # umowy licencyjne   # promocja
i sponsoring
compliance

Nić Ariadny w labiryncie przepisów

Według jednych compliance to zapewnianie w organizacji zgodności z regulacjami zewnętrznymi i wewnętrznymi. Inni uważają, że compliance winien skupiać się bardziej na zarządzaniu procesem zgodności. W obu przypadkach mamy do czynienia jednak z koniecznością zrozumienia do czego odnosić ma się owa zgodność. I tu wkraczamy my. Pomagamy zobaczyć sieć oplatających każdą działalność regulacji i związanych z nimi ryzyk. Następnie wspólnie z naszymi klientami zastanawiamy się jakie działania należałoby podjąć (lub podejmować rekurencyjnie) aby w sposób odpowiedni zaadresować konkretne regulacyjne zależności. Odpowiednio czyli, tak aby działania te zostały dopasowane do natury mogących wystąpić ryzyk, a koszty działań niezbędnych do podjęcia okazały się racjonalne i proporcjonalne do ewentualnych zagrożeń. 

 

Niektóre z tych zagrożeń i ryzyk są wspólne dla wszystkich przedsiębiorców, inne są ściśle powiązane z określoną branżą. Stąd liczba obowiązujących regulacji jest bardzo duża - a co kilka miesięcy przybywają nowe. Dodatkowym wyzwaniem jest fakt, że regulacje te na ogół nie nadążają za szybko zmieniającą się rzeczywistością gospodarczą napędzaną przez technologie cyfrowe. Ich interpretacja zatem to czasami sztuka sama w sobie. Ale nie ma sytuacji bez wyjścia - Tezeusz miał nić Ariadny, która wyprowadziła go z labiryntu - nasi klienci mają nas.

# rodo   # aml   # whistle-blowing   # odpowiedzialnosc podmiotów zbiorowych   # ksc
# rekomendacjeKNF   # chmura obliczeniowa   # mobbing   # prawo telekomunikacyjne 
# PSD 

prawo
sportowe

Sport - najważniejsza z najmniej ważnych spraw w życiu

Bramki, punkty, sekundy. Kłębowisko namiętności, ale też zimna kalkulacja. Niegdyś zabawa dla dżentelmenów, nierzadko zarzewie zbrojnych konfliktów, a ostatnio coraz częściej rządząca się swoim własnymi regułami prężna gałąź biznesu. Zasadniczą rolę odgrywają
w niej nie tylko te reguły, których interpretacja pozwala ocenić sytuację zaistniałą podczas toczącej rozgrywki na boisku, ale także te rodzące się w drodze decyzji i wyroków w zaciszu negocjacyjnych gabinetów w salach konferencyjnych czy sądowych. Dotyczą one praw i obowiązków podmiotów branży sportowej takich jak: zawodnik, trener, klub, związek sportowy, sędzia, sponsor, kibic, organizator imprezy sportowej w ich wzajemnych relacjach.

Jesteśmy tam. Świadczymy usługi dla: klubów i związków sportowych, zawodowych sportowców, trenerów, menedżerów, działaczy, producentów sprzętu sportowego, sponsorów oraz innych podmiotów branży sportowej.

# efektywne zarządzanie podmiotami   # tworzenie struktur zatrudnienia # zawodowe kluby piłkarskie   # regulacje działalności związków zawodowych   # regulacje działalności związków sportowych   # negocjacje warunków umów   # prawne aspekty transferu piłkarzy zawodowych   #reprezentacja przed sądami i organami administracji publicznej   #reprezentacja przed międzynarodowymi trybunałami, sądami i organami jurysdykcyjnymi związków sportowych   # prawne aspekty finansowania działalności podmiotów sportowych  #sponsoring   # prawo imprez sportowych  # środki masowego przekazu   # nabywanie klubów sportowych   # badania prawne klubów i stowarzyszeń sportowych   # tworzenie infrastruktury sportowej

prawo
podatkowe

Wszędobylskie podatki

Podatki to wynikające z ustawy podatkowej: publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe oraz bezzwrotne świadczenia na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy.   Spoiwo, na którym opiera się opłacalność każdej dokonywanej transakcji.  Koszt działalności gospodarczej, którą musi ponosić i z którym musi się liczyć każdy przedsiębiorca. Przedmiot postępowań kontrolnych, podatkowych i karno-skarbowych prowadzonych przez organy podatkowe. Wreszcie płacona przez każdego z nas, czasem w sposób nie do końca przez nas rozpoznawalny i świadomy, danina. Jako należność pobierana przez Państwo za opiekę nad podatnikiem musi być ona należycie egzekwowana z pełnym poszanowaniem dla przyznanych mu praw.  Nasz cel to ochrona praw podatnika i wspieranie go w jego działaniach. Wskazywanie tych prawem dozwolonych i tych, które nie powinny być podejmowane. W sytuacjach zaś, gdy wszczynane są przeciwko podatnikowi czynności kontrolne oraz postępowania podatkowe obrona jego interesów poprzez baczenie czy wdrożone postępowanie jest zasadne i odbywa się w zgodzie
z przepisami prawa. 

Wspieramy spółki osobowe i kapitałowe oraz ich wspólników, członków zarządów, rad nadzorczych i kadry menedżerskiej, osoby prowadzące działalność gospodarczą, uzyskujące przychody z praw autorskich, patentów czy projektów wynalazczych, cudzoziemców wykonujących pracę/świadczących usługi w Polsce, Polaków oddelegowywanych do pracy poza terytorium Polski, a także osoby fizyczne m.in.: przygotowując opinie i analizy prawne z zakresu wykładni i stosowania przepisów prawa podatkowego materialnego i procesowego tworząc
i opiniując przedsięwzięcia i umowy z uwzględnieniem potencjalnych ryzyk oraz identyfikacji możliwych oszczędności podatkowych; czy też świadcząc pomoc prawną w postępowaniach podatkowych i kontrolnych oraz postępowaniach przed sądami administracyjnymi.

# opinie i analizy prawne z zakresu wykładni i stosowania przepisów prawa podatkowego materialnego i procesowego    # tworzenie  i opiniowanie przedsięwzięć
i umów z uwzględnieniem potencjalnych ryzyk oraz identyfikacji możliwych oszczędności podatkowych    # podatkowe doradztwo transakcyjne    # pomoc prawna dla pracodawcy (zleceniodawcy) jako płatnika    # przygotowanie wniosków o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego    # pomoc prawna w postępowaniach podatkowych i kontrolnych oraz postępowaniach przed sądami administracyjnymi   
# sporządzanie odwołań od decyzji, skarg do sądów administracyjnych oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego, a także zastępstwo procesowe klientów w toku prowadzonych postępowań    # reprezentowanie klientów
w postępowaniach dotyczących: zwrotu podatku VAT określania lub ustalania zobowiązań podatkowych, stwierdzania i zwrotu nadpłaty podatku, zwrotu podatku VAT, wnioskowania o zastosowanie ulg podatkowych oraz w postępowaniach dotyczących odpowiedzialności osób trzecich za zaległości podatkowe podatników

 
 
 
 
 
 

ludzie

 
partnerzy
I.PIECUCH_portret_2S_bw.jpg

SENIOR PARTNER

  • White LinkedIn Icon
M.KIBIL_portret_s_bw.jpg

SENIOR PARTNER

+48 605 044 082

michal.kibil@dgtl.law

  • White LinkedIn Icon
zespół
S.GRABOS_portret_bw.jpg

RADCA PRAWNY

+48 501 626 144

sylwia.grabos@dgtl.law

  • White LinkedIn Icon
P.TROJAN_portret_bw.jpg

PRAWNIK

+48 509 286 863

pawel.trojan@dgtl.law

M.DOMANSKA_portret_bw.jpg

APLIKANT ADWOKACKI

+48 511 342 206

monika.domanska@dgtl.law

  • White LinkedIn Icon
Ł.MASZTALERZ_portret_bw.jpg

APLIKANT ADWOKACKI

  • White LinkedIn Icon
I.KUŹNIECOW_portret_bw_01.jpg

APLIKANT ADWOKACKI

+48 516 720 789

ilona.kuzniecow@dgtl.law

  • White LinkedIn Icon
P.ŻYŁKA_portret_03_bw.jpg

COMPLIANCE & RISK OFFICER

+48 784 071 353

piotr.zylka@dgtl.law

  • White LinkedIn Icon

PRAWNIK

PRAWNIK

JAGO_tlo_s_bw.jpg

Jagoda Gospodarek

  • White LinkedIn Icon

RADCA PRAWNY

kazimierz.romaniec@dgtl.law

RADCA PRAWNY

katarzyna.antonowicz@dgtl.law

grid

 
międzynarodowa sieć kancelarii

DGTL GRID to sieć współpracujących ze sobą małych i średnich kancelarii w regionie CEE - z których każda ma przynajmniej jedną pogłębioną specjalizację - połączonych ze sobą poprzez wieloletnie relacje i wzajemne zaufanie. W konkretnej sprawie każda z tych kancelarii może być liderem projektu, a klient ma możliwość zarządzania współpracą z wieloma podmiotami.

specjalizacja 
i współdzielenie

DGTL GRID jest hubem, w którym zaadresowany zostaje problem jakości oraz znajomości konkretnego obszaru biznesowego. Klient może wybrać współpracę z dowolną kancelarią lub realizować swoje projekty równolegle z kilkoma kancelariami (np. negocjować umowę hostingową przy współpracy z DGTL, a równolegle kupować nieruchomość pod nowe Centrum Przetwarzania Danych z kancelarią SKJ, negocjując finansowanie ze wsparciem kancelarii Barwińska & Brzozowska).

gray-logo-bblaw-751x150-1.png
gray-logo-kucharski-571x150-1.png
gray-logo-law4lifescience-571x150-1.png
HP_Logo_new 1.png.png
 

wspieramy

Jako zespół łączy nas wspólny zestaw wartości, którymi postanowiliśmy kierować się w naszej kancelarii. Jesteśmy zdeterminowani, aby jedną z nich był wzajemny szacunek i tolerancja dla naszych indywidualnych przekonań. Jesteśmy także zdeterminowani dążyć do tego, żeby nasza praca pozwalała każdemu z nas na znalezienie równowagi pomiędzy życiem zawodowym i życiem rodzinnym. Wiemy jak to osiągnąć, bez pójścia na kompromis w zakresie szybkości reakcji na potrzeby naszych klientów oraz jakości dostarczanej im pracy. Rozwiązaniem jest technologia – dla jednych koszmar bycia dostępnym 24h na dobę – dla nas możliwość pracy z dowolnego miejsca i dostosowania rytmu pracy do rytmu życia naszych rodzin. Robiąc to wspieramy siebie nawzajem, wspieramy nasze rodziny i dopingujemy wszystkich członków naszego zespołu do wspierania także innych środowisk i projektów o donośnej wymowie społecznej. To nasza cegiełka na drodze budowania społeczeństwa obywatelskiego. Pracujemy dla Fundacji Teatr 21 i dla Fundacji Koźmińskich. Nie tak dawno adoptowaliśmy jeden z obrazów Muzeum Narodowego w Warszawie autorstwa Maksymiliana Gierymskiego. Irek Piecuch jest członkiem Rady Powierniczej Akademii im. Leona Koźmińskiego, oraz Rady Programowej Fundacji „Czytamy”, a także członkiem założycielem Stowarzyszenia Prawa Nowych Technologii. Od wielu lat jest także doradcą Prezydenta największej organizacji pracodawców w Polsce Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej.

 

zaufali nam

MERA.png
netia.png
Motivizer.png
Valassis-Logo_All-Navy.png
KBJ_logo.png
veriori.png
bvalue_logo_capital_v3.png
ZoZo-Design-logo1.png
FixMap_logo1.png
lang team.png
PORTA_znak-pdst-RGB-2020_bw.png

kontakt

 

nasze dane

E:  office@dgtl.law

T:  +48 22 350 69 15

A:  Kazimierzowska 43 lok. 49,

      02-572 Warszawa

napisz do nas

Dziękujemy za wiadomość! Odpowiemy niebawem!

Administratorem Twoich danych osobowych jest kancelaria DGTL Kibil Piecuch i Wspólnicy S.K.A. (ul. Progi 1 lok. 6, 00-634 Warszawa). Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na przesłaną przez Ciebie wiadomość. Dane, jakie podasz w formularzu przetwarzamy wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora w postaci komunikacji z użytkownikami. Podane przez Ciebie dane będą przetwarzane do czasu udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość, a po tym czasie mogą być przetwarzanie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Chronimy Twoje dane zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO). Pamiętaj, że masz prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu oraz skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.